120 évünk

Zeneiskolánk féltő gonddal őrzi - és a 120. éves jubileum alkalmából közzé is teszi - a Fodor Zeneiskola évkönyveit.

SKMBT C25320042910150 page 001A kötetek sora sajnos nem hiánytalan, az első például a harmadik, vagyis az 1905-1906. tanév krónikája. (A képre kattintva tekinthető meg.)
A direktor bevezetőjében örömmel adja hírül, hogy az iskola növendékeinek létszáma visszaigazolja, mennyire hiánypótló tett volt megalapítani az iskolarendszerű zeneoktatást.
Az iskola megnyitásakor a létszám 160 volt, a második tanévben már 290, a harmadik tanévet pedig 490 beiratkozott zenetanulóval kezdték.

Fodor Ernő így elemzi a siker okait:
"Az intézetnek megalapításától kezdve fő elve volt hogy az intézet tanári kara magába tömörítse és egészében képviselje az Országos Magyar Királyi Zeneakadémiát végzett tanerők legkiválóbbjait, továbbá, hogy a nevelés módszere és a tanítás módszere teljesen a Zeneakadémia elismert szellemével fejlesztessék. A három év szép eredménye után büszkén vallhatom, hogy ez az elv amelyet szem elől soha nem tévesztettem, nemcsak növendékeinknél és azok szüleinél talált visszhangra, hanem az intézet nagy sikerének hatása alatt már előbb fennállott zeneiskolák is egymás után alakulnak át az intézet mintájára."

"Fontos tényezője volt a haladásnak és a sikernek, hogy az intézet tanári kara teljes czéltudatossággal és paedagógiai képességeivel a komoly munkára késztette, lelkiismeretes tanulásra szoktatta növendékeinket. Véget vetettünk annak a téves felfogásnak, hogy a magán iskolában nincs ami buzgalomra és komolyságra ösztönözné a növendéket. A mi növendékeink nemcsak szorgalmasan tanulnak, de kedvvel is. Figyelembe vettük minden egyes növendék külön egyéniségét, egyengettük a tehetség útját, buzdítottuk az igyekvőt, fejlesztettük a gyengébb képességűeket, de eréllyel és szigorral jártunk el a közönyös vagy hanyag növendékkel szemben."

1 Fodor Ernő120 éve ilyenkor bajuszos, cvikkeres férfi lépkedett fel lassan az Andrássy út 40. számú ház harmadik emeletére. Megállt egy ajtó előtt, melyen kis tábla hirdette: „Fodor Ernő Zeneiskolája Akadémiai Előkészítő Tanfolyam”. Végigsimította a betűket és elfordította a zárban a kulcsot. Elégedetten nyugtázta, hogy már a függönyök is fölkerültek, hogy megszűrjék az Oktogon zaját.

FodorBelépett a Direktor feliratú szobába, leült az íróasztalhoz. Még egyszer belenézett a beiratkozási naplóba, és elfelhősödött a tekintete: még öt nap, és 160 növendék kezdi el zenei tanulmányait abban az iskolában, amelyről oly régóta álmodott, amelyért annyit dolgozott, amibe minden keresetét beletette.
Elképzelte, ahogyan öt nap múlva illedelmes növendékek lépnek be, szomjas tekintettel, életre kelnek a hangszerek, tanítás zaja töri meg a mostani csendet. Fölállt, fölnyitotta zongorája fedelét, ujjait végigfuttatta a billentyűkön, és a hangorkánban elöntötte a bizonyosság, hogy jól döntött, amikor zongoraművészi karrierjét tanításra és iskolaalapításra cserélte.
Nagy út állt mögötte. „Már csak öt nap!” – mondta magában és lecsukta a zongora fedelét. „Kezdhetjük!”

Valahogy így várhatta az első tanítási napot iskolánk alapítója, Fodor Ernő, 120 évvel ezelőtt.
Életrajzát, egy kortársától származó jellemrajzát itt olvashatjátok el.
Jubileumi évet nyitunk meg hamarosan. Várjuk mi is a zenére szomjas tekintetű régi és új növendékeinket! Legyen még néhány szép nyári napotok addig is!

 

 emblemablue

tehetsegblue

ohnobackground

Tóth Aladár Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
a Debreceni Egyetem és a
Pécsi Tudományegyetem Partneriskolája

Cím: 1063 Budapest, Szív u. 19-21.

Telefon:
+36-1-4130459
+36-1-3428104
+36-1-4130818

E-mail: tazi@tothaladar.hu