Történetünk

2. 1945-1952: Zeneoktató Munkaközösség

A II. világháborúval az egész országban mindenütt nehéz korszak következett a zeneiskolákra is. A növendékek létszáma drámai gyorsasággal csökkent. 1945-ben kevesebben tanultak a Fodorban, mint az alapításkor. Mégis, a zeneiskola – és benne azon értékek, melyeket képviselt –mentsvára lett azoknak, akik még bíztak a művészet humanista erejében. Fodor Ernő egészen a náci megszállásig el tudta érni, hogy azok a tanárok, akik az életbe léptetett zsidótörvények miatt nem taníthattak a Zeneakadémián, itt folytathatták munkájukat. Egészsége azonban megrendült, 1944 októberében pedig végleg megtört. Halála után rövid ideig özvegye vezette az iskolát. 1945 után az intézmény „munkaközösségként” működött, igen szerény körülmények között, a régi hírnévre támaszkodva.

3. 1952-1968: I. számú Körzeti Zeneiskola

10 Czvek Erna

Czövek Erna

1952-ben – miután szinte az összes korábban működő zeneiskolát államosították – megalakult a Fővárosi Zeneiskola Szervezet. Központja a Fodor Zeneiskola első otthona, a mai Andrássy út 40. számú épület lett. Főigazgatójává az intézet egykori neveltjét, Irsai Verát nevezték ki. Iskolánk I. számú Körzeti Zeneiskola néven működött tovább, igazgatója Czövek Erna, a magyar zongoraoktatás egyik legjelesebb tanáregyénisége lett, aki a kodályi gondolatot tette működésének vezérfonalává, miszerint „Legyen a zene mindenkié!” Igazgatóként arra törekedett, hogy a zenetanulás lehetősége minden társadalmi réteg, minden zene iránt érdeklődő gyerek előtt megnyíljon. Az elődök maximális elismerése mellett felkarolt és ösztönzött minden új dolgot. Újjá éledt keze alatt a kamarazenélés iskolai hagyománya. Kiváló érzékkel válogatta munkatársait. Tantestületéhez tartozott többek között: Dénes László, Dobszay László, Kertész Ottó, Nógrádi László, Pálfalvi József, Papp Lajos, Szokolay Sándor, Tarjáni Tóth Ida, Wilheim Ferenc. Szorgalmazta kollégái továbbképzését.A szolfézs tanárok szakmai összejövetelei és tanácskozásai inspirálták Dobszay László tankönyv-sorozatának születését.

14 Dobszay Lszl

Dobszay László

A hatkötetes A hangok világa c. kiadvány ma is a szolfézsoktatás alapműve. A kezdők tanításához szükséges kottakiadványok jelentős részét iskolánk tanárai írták vagy állították össze. Hangszeriskoláikat a mai napig használja a zeneoktatás. Ebben a szellemi műhelyben klasszikussá vált zenepedagógiai kötetek születtek.

Csak néhány, a teljesség igénye nélkül:
Czövek Erna: Zongora-ábécé, Zongoraiskola I - IV.
Nógrádi László - Németh Rudolf - Puster János: Szolfézsantológia
Béres János: Furulyaiskola I – III.
Dénes László - Lányi Margit - Mező Imre - Skultéty Antalné - Kállay Géza: Hegedűiskola I – VI.
Tarjáni Tóth Ida - Falka József: Cimbalomiskola I – II.

11 Dnes Lszl

Dénes László

12 Tarjni Tth Ida

Tarjáni Tóth Ida

13 Bres Jnos

Béres János tanít

Czövek Erna utóda 1962-ben Horváth Károlyné lett, akinek múlhatatlan érdeme a fúvós tanszak létrehozása, a szimfonikus zenekar fúvós hangszereinek szinte teljes választékával. Legjobb zenekaraink szólistáit nyerte meg a tanításnak: Bántai Vilmos, ifj. Hara László, Béres János, Friedrich Ádám. Az igazgató nagy találékonysággal oldotta meg a hangszerek beszerzését, azzal, hogy az első időben különböző zenekaroktól, felsőbb iskoláktól kérték el a kiselejtezett hangszereket. A növendékek verbuválása sem volt egyszerű, hiszen előzmények nélkül kellett megkedveltetni az alapfokon tanulók számára többnyire ismeretlen hangszereket.


Az iskola továbbra is aktív szerepet vállalt a tanárképzésben. Az itt tanító tanárok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének gyakorlatvezetőiként irányították a zongora-, a cselló-, a gitár-, a hegedű-, a fúvós- majd később a szolfézs szakos tanárjelöltek szakmai gyakorlatát.

< Előző oldal 1 2 3 4 5 Következő oldal >

 emblemablue Tóth Aladár Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola
 tehetsegblue Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
a Debreceni Egyetem és a
Pécsi Tudományegyetem Partneriskolája
 ohnobackground Cím: 1063 Budapest, Szív u. 19-21.
Telefon:
+36-1-4130459
+36-1-3428104
+36-1-4130818

E-mail: tazi@tothaladar.hu

Tóth Aladár Alapítvány
Regisztrált Tehetségpont

Adószám: 19654858-1-41
Bankszámlaszám: 11706016-20718417-00000000
(OTP Bank)

Köszönjük, hogy adója 1%-nak felajánlásával támogatja az alapítványt!