Klasszikus zene

Minden zenész tudja, hogy a zene művelése nemcsak gyakorlásból és koncertezésből áll.
Ahhoz, hogy igazán megértsük a műveket, melyeket tanulunk vagy játszunk, ismernünk kell
a kort és a környezetet, amelyben megszülettek, és hasznos, ha a zeneszerző munkásságát,
életét is tanulmányozzuk.

Ha zeneirodalmat szeretnél tanulni…
… négy év szolfézstanulás, illetve a szolfézs alapvizsga letétele után kezdheted el. A
zeneirodalmat tanulhatod melléktárgyként a hangszertanulás mellett, a kötelezően
választható tantárgyak között, de tanulhatod főtárgyként, azaz önálló tanszakként is. Ez
utóbbi esetben már felsőtagozatosnak kell lenned, és rendelkezned kell hangszeres és
szolfézs előtanulmányokkal.

Ha zeneirodalmat tanulsz
Mi az opera? Mit jelent a gregorián? Melyik hangszer a fortepiano? Mit jelent a barokk?
Melyik korszakban élt Mozart? Mikor alakult ki a szimfonikus zenekar? Zeneirodalom
tanulmányaid során ezekre a kérdésekre is választ kapsz. Megismerkedsz a legfontosabb
zenetörténeti korokkal és stílusokkal, tanulmányozhatod a legjelentősebb zeneszerzők életét
és munkásságát. Az órákon sok zenét hallgathatsz, és átfogó ismereteket szerezhetsz a
legfontosabb zenei műfajokról, formákról, hangszerekről. Minden félévnek más a témája, a
zeneirodalom elsajátításában többnyire időrendben, korok szerint haladunk.

Egy kis tudománytörténet
A zenetörténet-írás viszonylag fiatal tudomány. Bár a régebbi korokból is tudunk olyan
zeneszerzőkről és tanárokról, akik fontosnak tartották megörökíteni koruk zenéjéről,
kortársaik műveiről alkotott véleményüket vagy emlékeiket, a zenetörténet-írás kezdeteit
mégis csak a 19. századtól számítjuk. Az ok egyszerű: az 1800-as évek közepéig
Európában mindenütt csak a saját kor zenéjét játszották, és nemigen érdekelte az
embereket, hogy ötven vagy száz évvel korábban milyen művek születtek. A romantika
idején kezdték először tanulmányozni a régi kéziratokat, ekkor fedezték fel újra például A.
Vivaldi, J. S. Bach és G. F. Händel műveit, de még ennél is tovább (a 20. század közepéig)
kellett várni, mire a középkor és a reneszánsz idején készült alkotásokat is felkutatták és
játszani kezdték. A mai hangversenyélet és hanglemezkínálat felöleli az egész
zenetörténetet, hála a zenetörténészeknek, akik felelevenítették a régi hangszereket, újra
játszhatóvá tették az elfeledettnek hitt kottákat, és összegyűjtötték a dokumentumokat a régi
idők és a közelmúlt nagy zeneszerzőiről és életművükről.

 emblemablue

tehetsegblue

ohnobackground

Tóth Aladár Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
a Debreceni Egyetem és a
Pécsi Tudományegyetem Partneriskolája

Cím: 1063 Budapest, Szív u. 19-21.

Telefon:
+36-1-4130459
+36-1-3428104
+36-1-4130818

E-mail: tazi@tothaladar.hu