A jövő szempontjából fontos az akkreditáció

Lezárult a TÁMOP - 3.1.7-11/1 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat. A jövőnk és a további szakmai fejlődésünk szempontjából is komoly jelentősége lehet annak, hogy a Tóth Aladár Zeneiskola akkreditált referenciaintézmény lesz.
 
2011-ben Terézvárosban három intézmény nyerte el a lehetőséget, hogy csatlakozzon az Új Széchenyi Terv keretében a referencia-intézmények országos hálózatának kialakítását és felkészítését célzó TÁMOP - 3.1.7-11/1 programhoz. A Játékvár Óvoda, a Bajza Utcai Általános Iskola és a Tóth Aladár Zeneiskola megerősítve a Tehetségpontként már kialakított együttműködésüket, felsőoktatási gyakorlóhelyekként csatlakoztak a megújuló tanárképzéshez. A Tóth Aladár Zeneiskola részéről a projekt szakmai koordinátora: Magyar Margit igazgató, Véghelyi Kriszta igazgatóhelyettes és Réti Tamás zongoratanár.
 
„A jövőnk szempontjából is fontos a program”
 
- A TÁMOP - 3.1.7-11/1 öt éves program, amelynek még az elején vagyunk – hangsúlyozza Véghelyi Kriszta igazgatóhelyettes. - Eddig kilenc ember vett részt képzéseken, vagyis kapott felkészítést a gyakorlóhelyi illetve referenciaintézményi feladatok elvégzésére, ezzel kapcsolatos mentorálásra, illetve hálózatkoordinátori valamint PR-feladatok ellátására. A továbbképzésen részt vett embereknek csapatokat kell építeniük maguk köré. Az egésznek az a célja és lényege, hogy mindazt, ami a munkánkban kivételes, minőségi, azt meg tudjuk mutatni a külvilágnak, a szakmabelieknek. Ennek az a módja – többek között – hogy úgynevezett jó gyakorlatokat kell kidolgoznunk, pontosabban a meglevő jó gyakorlatainkat megfogalmazni és közkinccsé tenni. Eddig kettőt dolgoztunk ki - és töltöttünk föl a www.kosar.educatio.hu honlapra: a zenekari, illetve a szakmai mentori munkánk leírását. Ezeket a „jó gyakorlatokat” a TÁMOP-os pályázatok keretében megvásárolhatják tőlünk más intézmények. (Két új pályázatot már be is adtunk nyáron.) A feladatunk tehát – pontosabban a team-eké - jelen pillanatban az, hogy a jó gyakorlatainkat megismertessük a szakmával, más iskolákkal, és ők is adaptálhassák. Nagyon fontos, hogy kialakuljon a kerületen illetve Budapesten belül is a partnerintézményeknek az a köre, amellyel a legszorosabban együttműködünk. A kerületben ez most azzal a két intézménnyel működik, amelyekkel közösen pályáztunk. Egymás munkáját elsősorban információkkal segíthetjük: nekünk például ez sokat jelenthet abban, hogy még több növendék iratkozzon be hozzánk. De mi is segíthetjük az iskolákat azzal, ha rendszeresen konzultálunk a gyerekekről, akiket nekünk az egyéni oktatás keretében jobban (vagy más oldalukról) lehetőségünk van megismerni.
- Rengeteg szabályzatot gyártottunk – idézi föl a munka dandárját az igazgatóhelyettes -, kialakítottuk többek között a jó gyakorlatok átadásának protokollját, panaszkezelési szabályzatot. A programban dolgozik esélyegyenlőségi munkatárs is, akinek az a feladata, hogy a leghátrányosabb helyzetű gyerek és a szülője is értesüljön az őt érintő lehetőségekről.
Referenciaintézményi működésünknek a jövőnk szempontjából is komoly jelentősége lehet: javíthatja a működési feltételeinket és mintát közvetíthetünk a többi zeneiskolának. Ehhez szükség van a zeneiskola valamennyi tanárának az együttműködésére.

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!