"Komplex személyiségfejlesztés a zenei együttesekben"

A Tóth Aladár Zeneiskola "Komplex személyiségfejlesztés a zenei együttesekben" elnevezésű jó gyakorlatának fő célja az érdeklődés felkeltése az együttzenélés iránt.

Az iskola abban a különleges helyzetben van, hogy számos együttese alakult az évek során. Ezeknek a zenekaroknak a munkájában több tanár is aktívan részt vesz, akik kiemelten kezelik az egyéni képességek, adottságok fejlesztését, illetve a zenekultúra ápolását.

Felhasználják a legmodernebb multimédiás eszközöket is, melyekkel egy-egy zenemű a gyerek adottságaihoz igazítható.

A munkafolyamatban szoros barátságok kötődnek. A közös muzsikálás különösen alkalmas a szociális kompetencia fejlesztésére, az egyéni különbözőségek tolerálására, a kudarctűrés, a szolidaritás, az önállóság és a konfliktuskezelés megtanítására, a hangulatok közvetítésére.

Az oktatáshoz bárki hozzáférhet, a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű illetve a kiemelt tanulási képességekkel rendelkező gyermekek egyaránt. A tanár és a szülő kapcsolata rendszeres.

Az együttzenélés sokféle kompetenciát fejleszt, beleértve a kezdeményezőkészséget, az innovációt, a kreativitást. Mivel nem verbális iskolai tananyag elsajátítása a cél, a zenei együttesekben az addig kevésbé sikeres és aktív gyerekek is kibontakozhatnak, önbizalmat szerezhetnek.

Attól is újszerű és mintaadó a TAZI jó gyakorlata, hogy szerepet vállal a jövő koncertlátogató közönségének kinevelésében.

 

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!