"Mentortanár a zenei tehetségekért"

A Tóth Aladár Zeneiskola "Mentortanár a zenei tehetségekért" elnevezésű jó gyakorlatának célja a tehetség, ezen belül a speciális zenei tehetség kutatása, azonosítása és gondozása, sajátosságainak bemutatása, a Kodály módszer mint hungarikum őrzése és védelme.

A tehetséggondozó programok kidolgozásában a szakma legjelesebb képviselői vettek és vesznek részt. A műhelymunka során figyelembe veszik a növendékek életkori sajátosságait. Elősegítik a személyiségfejlesztést, az egyéniségek kibontakoztatását, az önkifejezés lehetőségeinek támogatását. A mentortanárok segítik a hazai és nemzetközi versenyekre való felkészítést és a pályaorientációt.

A tanórákon növendékeinket személyre szabott feladatokkal, képességeiknek megfelelően terheljük. A tehetségfejlesztő foglalkozásokon fejlődik esztétikai, művészi tudatosságuk, gazdagodnak kifejezőeszközeik. A művészeti oktatásban résztvevők a szereplések, versenyek, bemutató órák által sikerélményhez jutnak.

A kulcskompetenciák fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk, ami illeszkedik a magyar hangszeres zeneoktatás tradícióihoz. A tehetséggondozó programban a kulcskompetenciák a tárgyi tudásra és a transzverzális kapcsolatokra egyaránt kiterjednek. A mentortanárok folyamatosan figyelemmel kísérik a programba bevont növendékek fejlődését.

A programban bárki résztvehet, a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű illetve a kiemelt tanulási képességekkel rendelkező gyermekek egyaránt. Mivel a hangszeres zeneoktatás "egyszemélyes", a tanár és növendéke között szoros kapcsolat alakul ki, ami megkönnyíti és elősegíti az ismeretátadást. A tanárok megismerik növendékeik szociokulturális hátterét, a családok mindennapjait, szokásait. A szülőknek is lehetőséget adunk, hogy bekapcsolódjanak a munkába. A korszerű IKT eszközök biztosítják a gyors kommunikációt (szülői hírlevél, iskolaújság, weblap).

A programban résztvevők sikeresen szerepelnek különböző megmérettetéseken, és jó eséllyel kerülnek be a zeneművészeti szakközépiskolákba vagy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályába. Akik pedig végül más pályát választanak, megőrzik a zene szeretetét.

(A referenciaintézményi szerepkörre felkészült, előminősítést szerzett intézmények minősítése 2013 őszén kezdődik, és várhatóan legkésőbb 2015 januárjában befejeződik.További információ itt.)

 

 

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!