A Tóth Aladár Alapítvány gondozásában megjelent szakkönyvek, kiadványok

 

Részlet a könyv bevezetőjéből:

Iskolánk egy kitűnően működő zeneiskolai szervezet része. Történetesen épp annak a Fodor Zeneiskolának a jogutódja, amely igen sokat tett ennek a szervezetnek a kialakításáért: a magyar zenepedagógia egyik műhelyének számított és számít ma is. Sok volt növendéke, tanára részt vesz velünk az iskolai rendezvényeken, országos és területi versenyeken, ünnepi hangversenyeken, de ritkán van idő leültetni őket, és megkérdezni: „hogy is volt akkor?” Néha azért megtesszük, de ez a könyv többre vállalkozott: arra, hogy a zenetanítás múltba és jövőbe nyúló jelenidejűségét megmutassa, egy ősi történeti műfaj, az oral history eszközével."

A kötet első felében pedig egy Tóth Aladárról szóló blokk található, amelyet Tóth Mária (a zenetudós lánya) Emlékek című írása vezeti fel. 

A TA Alapítvány és Terézváros Önkormányzata támogatásával kiadott könyv 2016-ban, a zeneiskola névfelvételének 30. évfordulója alkalmából jelent meg.

Ára: 2000 Ft

 

 

Részet a szerző ajánlásából:

 "Aktív tanári munkám ideje alatt tartott előadásaim, kurzusvezetéseim, külföldi tapasztalataim és publikációim összegzésére törekedtem e jegyzet elkészítésekor, melyben zongorapedagógiai hitvallásomat, a legfontosabbnak tartott zenei nevelési elveimet is szerettem volna összefoglalni.

Továbbá átadni kollégáimnak mindazt a gyakorlat tudást, tapasztalatot, ami a legkülönfélébb adottságú gyermekeknél munkámat megkönnyítette, illetve a klönböző zenei pályára alkalmas képességűeknél tudásuk megalapozását és továbbfejlődésüket biztosította." (Aszalós Tünde, Budapest 2012)

A módszertani füzet bevezetőjében a szerző álalános alapelveket fogalmaz meg, majd a kezdő és a felsőbb évfolyamos növendékek tanításában, illetve a "gyakorlás művészetének" elsajátíttatásában szerzett tapasztalatait osztja meg. Végül a stílussal és a tehetség felismerésével, a vele való bánással kapcsolatos gondolatait fogalmazza meg.

A könyv ára: 1500 Ft

 

 

 

 

Az iskolánk jogelődjében, a Fodor Zeneiskolában tanult Dénes László nyugalmazott tanszékvezető, főiskolai docens, művészetoktatási szakértő 1969-ben került az I. számú Körzeti Zeneiskolába (akkor ez volt iskolánk neve) gyakorlóiskolai vezető tanárként. Kitűnő rálátást adott a hegedűoktatásra, és tette őt a szakma metodikai irányítójává az a kivételes lehetőség, hogy sokáig párhuzamosan három szinten is tanított: a Tóth Aladár Zeneiskolában, a Bartók konziban és a Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Intézetében. Szerzőtársként jegyzi a Hegedűiskola hat kötetét, amely minden hegedűs növendék számára alapmű.

Dénes László alapítója, szerzője és állandó zsűritagja az Országos Koncz János Hegedűversenynek. Munkásságát számos állami és pedagógiai díjjal ismerték el.Ez a kötet a Parlandóban 1966-2004 között megjelent írásaiból szerkesztett válogatás, melyben  az új hegedűiskola módszertani ismertetője mellett többek között a hegedűoktatás módszertani, didaktikai kérdésfelvetéseire reflektál. A kötetnek része több vele készült interjú, illetve az a szerzőtársakkal jegyzett példatár is, melyben a zeneiskolai hangszerelőkészítő osztályok számára összeállított dalos játékok és mozgásgyakorlatok is szerepelnek.

A 2005-ben megjelent kötet ára: 2000 Ft.

 

 

 

A Tóth Aladár Zeneiskola alapításának 105. évfordulójára megjelent kötet az intézmény gazdag múljából válogat képeket, dokumentumokat, gondolatokat. 

A DVD melléklettel kiadott kötet a TA Alapítvány és Terézváros Önkormányzata támogatásával 2008-2009-ben jelent meg.

 

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!