Megalakult az Intézményi Tanács

A köznevelési törvény augusztusi módosítása az Intézményi Tanács egy új, kötelező típusáról rendelkezett, melyet a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell megalakítani.
Az Intézményi Tanács a nevelési-oktatási intézmény helyi közösségek érdekeinek képviselet céljából létrehozott egyeztető fóruma, mly a nevelőtestület, a szülői szervezet és az intézmény szkhelye szerint illetékes önkormányzat delegáltjaiból álló autonóm testület.
A jogszabály szerint amennyiben az érdekeltek maguk nem kezdeményezték az Intézményi Tanács létrehozását, abban az esetben az Intézményi Tanács alakuló ülését az érintett iskola intézményvezetője hívja össze 2013. október 15-ig. 
A Tóth Aladár Zeneiskolában a jogszabálynak megfelelően megalakult az Intézményi Tanács, melynek székhelye az iskola székháza (1063 Budapest, Szív u. 19-21.)
 
Az IT elnöke:
dr.Kis Anna Klára - a szülői közösség delegáltja 
Tagjai:
Vadász Zsuzsanna - a nevelőtestület delegáltja
Hegyi András József - a működtető delegáltja.
 

A szülői szervezet felépítése

Iskolánk szülői szervezete a zeneiskola működésének sajátosságaiból adódóan - az új jogszabályi változásokhoz is igazodva - három egymásra épülő csoport együttműködésén alapszik.

A főtárgy tanároknál tanuló gyermekek szülei alkotják a szülői szervezet legnagyobb közösségét. A főtárgy tanárok, mint osztályfőnökök csoportjaiból egy-egy szülő tagja az iskolai választmánynak. A választmány az iskolaszékbe hét tagot delegál. Az iskolaszék tagjai közül egy tag képviseli a szülők szervezetét az intézményi tanácsban.

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!