Bázisintézményi jó gyakorlatok

1. Hangszersimogató
 
A hangszerre irányítást segítő Hangszersimogató elnevezésű rendezvényünk 2011/2012. tanév óta működő jó gyakorlat a Tóth Aladár Zeneiskolában. Időpontja kötődik a hangszeres alkalmassági vizsgákhoz, felvételi jelentkezésekhez. Az általános iskola 1-2. osztályos tanulóit érinti, függetlenül attól, hogy zeneiskolai előképző csoportos szolfézsoktatáson részt vesz-e a gyerek, vagy sem. 
A foglalkozást szolfézstanár moderálja, a hangszereken egyszerű népdalt, ismert gyermekzenéket szólaltatnak meg a tanár kollégák. Játékos formában zenei tárgyú kérdésekre válaszolhatnak a gyerekek. 
A foglalkozás második felében a gyerekek kipróbálhatják a hangszereket, majd az előre kiosztott füzetekbe – mely tartalmazza a jelenlévő hangszerek képét és nevét, a felvételi jelentkezések időpontját – nyomda figurákat gyűjtenek, a kipróbál hangszerek mellé.
A foglalkozás célja a hangszercsaládok megismertetése, a hangszerek megszólal-tatása, a kevésbé ismert hangszerek népszerűsítése, a zeneiskolai hangszer-választás segítése és a képességek előzetes felmérése.
 
2. Banánverseny
 
A hegedű tanszakos növendékek félévi meghallgatásának házi verseny formájában történő megrendezése, az iskolában több évtizede működő jó gyakorlat.   Célja a nem pályára készülő „A” tagozatos növendékek örömteli muzsikálásának elősegítése, játékos, versenyszerű keretek között, ahol az oklevélen kívül mindenki banán jutalomban részesül. A verseny fontos eleme a kamaramuzsikálás, mely tanárral, vagy tanulótársakkal előadott kamaraműveken keresztül valósul meg.
 
3. Családi koncert
 
A teljes hangszeres palettát összefogó, évről-évre ismétlődő rendezvény, mely a kamaramuzsika széleskörű népszerűsítését tűzi ki célul. Szülők, testvérek, nagyszülők, rokonok találják meg a felkészülés során az együttzenélés örömét. A program az otthoni kamaramuzsikálás egyszerűen megvalósít-ható formájára kívánja felhívni a részvevők figyelmét.
 
4. IKT eszközök alkalmazása a csoportos zeneoktatásban 
 
A csoportos zenei nevelés megújítása – az értelmi intelligencia előtérbe helyezése –Kodály zenei nevelési elveinek megerősítése megújuló zenepedagógiai folyamatok keretében zajlik a MTA és a LFZE Kodály Intézetének irányításával. Iskolánk több éve készít olyan kísérleti programokat, jó gyakorlatokat, melyek az IKT eszközök csoportos tanításba való beemelésével új lehetőségeket teremtenek a szolfézs, zeneelmélet tanításban. 
- ingyenesen hozzáférhető zenei szoftverek tárháza, 
- a zenei hallás és tapintás érzékenyítése improvizáció keretében – hand-sonic program
- hallásfejlesztés másképp – earmaster
 

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!