SZAKMAI NAPOK a jó gyakorlatok jegyében - 2012-2013

A TÁMOP 3.1.7-11/2011  a referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázatának  "Komplex személyiségfejlesztés a zenei együttesekben" illetve "Mentortanár a zenei tehetségekért" elnevezésű  két jó gyakorlatához kapcsolódó SZAKMAI NAPOK a Tóth Aladár Zeneiskolában.
 
Kezdő gyerekek tanítása: Az első zongoraóra - technikai problémák megoldása
Előadás és bemutató tanítás
Előadó:Hara Csilla
Időpont: 2012. április 24. 10 óra
Helyszín: zeneiskola
 
Technikaképzés az alapfokú zongoratanításban - Pedálozás tanítása a kezdőknél
Pedálozás a különféle stílusokban
Előadó: Kovács Kálmánné
Időpont: 2012. október 12.
Helyszín: Fodor-terem
 
A versenyre való felkészítés módszertana
Előadó: Ácsné Szily Éva
Időpont: 2012. október 17. 10 óra
Helyszín Fodor-terem
 
Kamarazene tanítása az alapfokú művészetoktatásban – előadás és bemutató tanítás
Előadó: Déri György DLA
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára
Időpont: 2013. szeptember 30. 10 óra
Helyszín Fodor-terem
 
A kezdő tanítás problémái – előadás és bemutató tanítás
Előadó: Kovács Kálmánné
 
a Fővárosi Pedagógiai Intézet ny. szaktanácsadója, 
a Tóth Aladár Zeneiskola ny. zongoratanára
Időpontok: 2013. október 2. 10 óra
Helyszín: Fodor-terem
 
Kezdő növendékek tanítása – előadás és bemutató tanítás 1-2-3. Előadó: Becht Erika zongoratanár
 
Időpontok: 2013. október 9.; október 20.; november 6. 10 óra
Helyszín: Fodor-terem
 
Kezdő növendékek tanítása – előadás és bemutató tanítás 1-2.
Előadó: Kovács Kálmánné
a Fővárosi Pedagógiai Intézet ny. szaktanácsadója, 
a Tóth Aladár Zeneiskola ny. zongoratanára
Időpontok: 2013. október 16.;
november 13. 10 óra
Helyszín: Fodor-terem
 
 
Zongorafesztivál és konferencia (Kadosa Pál születésének 110. évfordulóján)
Előadók: Antal József, Gombai Éva, Elza Lusher, Dr.Deszpot Gabriella, Dr.Lucz Ilona.
Időpontok: 2013. október 18. 10 óra
Helyszín: Fodor-terem
 

"Komplex személyiségfejlesztés a zenei együttesekben"

A Tóth Aladár Zeneiskola "Komplex személyiségfejlesztés a zenei együttesekben" elnevezésű jó gyakorlatának fő célja az érdeklődés felkeltése az együttzenélés iránt.

Az iskola abban a különleges helyzetben van, hogy számos együttese alakult az évek során. Ezeknek a zenekaroknak a munkájában több tanár is aktívan részt vesz, akik kiemelten kezelik az egyéni képességek, adottságok fejlesztését, illetve a zenekultúra ápolását.

Felhasználják a legmodernebb multimédiás eszközöket is, melyekkel egy-egy zenemű a gyerek adottságaihoz igazítható.

A munkafolyamatban szoros barátságok kötődnek. A közös muzsikálás különösen alkalmas a szociális kompetencia fejlesztésére, az egyéni különbözőségek tolerálására, a kudarctűrés, a szolidaritás, az önállóság és a konfliktuskezelés megtanítására, a hangulatok közvetítésére.

Az oktatáshoz bárki hozzáférhet, a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű illetve a kiemelt tanulási képességekkel rendelkező gyermekek egyaránt. A tanár és a szülő kapcsolata rendszeres.

Az együttzenélés sokféle kompetenciát fejleszt, beleértve a kezdeményezőkészséget, az innovációt, a kreativitást. Mivel nem verbális iskolai tananyag elsajátítása a cél, a zenei együttesekben az addig kevésbé sikeres és aktív gyerekek is kibontakozhatnak, önbizalmat szerezhetnek.

Attól is újszerű és mintaadó a TAZI jó gyakorlata, hogy szerepet vállal a jövő koncertlátogató közönségének kinevelésében.

 

"Mentortanár a zenei tehetségekért"

A Tóth Aladár Zeneiskola "Mentortanár a zenei tehetségekért" elnevezésű jó gyakorlatának célja a tehetség, ezen belül a speciális zenei tehetség kutatása, azonosítása és gondozása, sajátosságainak bemutatása, a Kodály módszer mint hungarikum őrzése és védelme.

A tehetséggondozó programok kidolgozásában a szakma legjelesebb képviselői vettek és vesznek részt. A műhelymunka során figyelembe veszik a növendékek életkori sajátosságait. Elősegítik a személyiségfejlesztést, az egyéniségek kibontakoztatását, az önkifejezés lehetőségeinek támogatását. A mentortanárok segítik a hazai és nemzetközi versenyekre való felkészítést és a pályaorientációt.

Bővebben...

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!