Jazz és társadalom - előadássorozat a BMC-ben

A Jazztanulmányi Kutatócsoport önképzőkörként alakult bölcsészettudományi és zenei végzettségű érdeklődőkből 2015-ben, Zipernovszky Kornél vezetésével. A kutatócsoport 2016 januárjában előadássorozatot indított, hogy szabadegyetemi keretek közt vitassa meg jazz és társadalom találkozását.
 
A sorozat célja, hogy a lehető legtöbb oldalról világítsa meg, érvényesen és relevánsan pozícionálja a műfajt mint a legkülönbözőbb társadalom- és bölcsészettudományi diszciplínák tárgyát, és meghonosítsa az új jazztanulmányok néven először az USA-ban ismertté vált, szintén interdiszciplináris megközelítést.
 
A 2. előadást Somoskői Soma tartja, A jazz mint a kreatív együttműködés metaforája címmel, 2016.02.24én szerdán 18 órakor.
Előadásának kiindulópontja egy új típusú tudatosság, szemléleti megújulás szükségessége, melynek kialakításában segíthet egy jazzegyüttes működési mintája, mint kreatív szociális adaptációs modell.
A magas szintű spontán és improvizatív működés – egy jazzegyüttes játéka – egy adaptív gondolkodásmód és csapatmunka. A legjobb analógiája annak a társas kapcsolódási mintának, ami napjainkban, egy folyamatosan változó világban kihívás: rugalmasan együtt alkalmazkodni az előre nem látható változásokhoz. Az improvizáció olyan adaptáció, amely számos tanulsággal szolgál egy csoport sikeres együttműködésére, a vezetésre és a hétköznapi életben való folyamatos alkalmazkodásra. Bár a jazz-zenekar minden tagja folyamatosan improvizál, az eredmény mégsem disszonáns, mert a zenészek egy olyan általános keret-, és szabályrendszeren belül működnek, amely megfelel a közös értékrendnek és normáknak, ismerik és értik a szabályokat, amelyből építkeznek. Mindez hogyan lehetséges? Miként alakul a jazz fejlődéstörténetével párhuzamosan a jazzegyüttesek játékénak szociális belső szerkezete? Ezekre a kérdésekre kaphat választ, aki meghallgatja az előadást.
Bővebb információ itt.
 
 

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!