Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlóhelye

Mit tanítunk

Tanáraink és a választható hagszerek

 

 

 

Hírek, sikerek

Tudnivalók, aktualitások, versenyek, díjazottak

 

Eseménynaptár

Koncertek, események napi bontásban                

Gyakorlóhelyi infó

Tanárjelölteknek: hospitálás, gyakorlati tanítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk fenntartója:

 

 

 

 

1952-2012-ig iskolánk fenntartója,

2013-tól működtetője:

 


Iskolánk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja

 


NTP-AMI-17-0064

Zenés élet a színpadon

A pályázati beszámoló itt olvasható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk partnerei:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

 
 
 
 
 
 
Pécsi Tudományegyetem
 
 
 
 
 
 

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar

 
 
 
 
 
 

Eötvös 10 Közösségi

és Kulturális Színtér

 

Magyar Zeneiskolák

és Művészeti Iskolák Szövetsége

 
 

 

 

 

 

Zenetanárok Társasága

 

 

Megnyitottuk a jelentkezést a 2020-2021. tanévre. Idén a jelentkezés online történik, a képességvizsgálattól iskolánk ebben a tanévben eltekint. A jelentkezési lapokat az alábbi menüpontban találják meg.

Kérjük, támogassa Alapítványunkat!

Köszönjük, ha adója 1%-ának felajánlásával a Tóth Aladár Alapítványt támogatja!

Alapítványunk célja többek között a zenei nevelést elősegítő rendezvények támogatása, a zeneiskola hagyományainak ápolása, rászoruló növendékek zenei tanulmányainak támogatása.

Adószám: 19654858-1-41

Számlaszám: 11706016-20718417-00000000.

 

Megvásárolható a Tóth Aladár Alapítvány által kiadott interjúkötet.

Köszöntjük azokat a szülőket és gyermekeiket, akik még sosem jártak zeneiskolánkban!

Öröm lesz számunkra, ha gyermekét mi vezethetjük be a zene csodálatos birodalmába.

Intézményünk működéséről, az oktatás rendjéről itt tájékozódhatnak. Nagy múltú zeneiskolánk történetét itt olvashatják. A hétköznapi és ünnepi pillanatainkról készült filmet itt tekinthetik meg.

Egykori és jelenlegi növendékeink azzal segítenek a hangszerválasztásban, hogy elmesélik, miért szeretik választott zeneszerszámukat. Vallomásaikat itt olvashatják.

Jelentkezzenek most!

Április 15-e szerdától, további értesítésig, a digitális munkarend szerint folytatjuk az oktatást.

Hamarosan tájékoztatjuk növendékeinket és szüleiket az év zárásával kapcsolatos tudnivalókról.

A digitális oktatáshoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatóról

A 70 éves Faragó Laurát, népi ének tanszakunk alapítóját köszöntjük

Szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából Faragó Laurát, népi ének tanszakunk alapítóját, aki 1969/70-ben, a Röpülj páva televíziós népdalversenyen tűnt föl: csángó dalaival a verseny nagydíjasa lett. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét 1989-ben kapta meg, Magyar Örökség díjas lett 2014-ben, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével 2015-ben, Kossuth-díjjal 2018-ban jutalmazták.
 
 
Faragó Laura 1971-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán, magyar irodalom és ének-zene szakon szerzett diplomát, utána a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult, majd Berlinben a Hans Eisler Zeneművészeti Főiskolán Dagmar Freiwald Lange tanítványaként 1979-ben dal- és oratóriuménekesként is diplomázott.
1976-tól 1993-ig az Országos Filharmónia szólistája. 1970 és 2000 között ezernél is többször együtt lép föl Jancsó Adrienne- nel nagysikerű Földédesanyám című balladaestjén – szerte az országban.
Repertoárja Bartók Béla népdalfeldolgozásaitól, Kodály Zoltán dalköltészetén át az elmúlt öt évszázad műdal-irodalmáig ível, egészen napjainkig. Önálló estjeinek sorából kiemelkedik az Asszonyszerelmek – asszonysorsok (népköltészeti összeállítás), az Elindultam szép hazámból (Bartók és Kodály népdalfeldolgozásai), a Szeretném, ha szeretnének (Ady Endre szerelmei és dalai), az Édes hazámat akartam szolgálni (Domokos Pál Péter moldvai csángó népdal- és népmesegyűjteménye), illetve az Árad a fény (Egressy Béni emlékműsor születésének 200. évfordulójára: a zeneszerző Petőfi-dalaiból).
Önálló népzenei hanglemezeiből kiemelkedik a Szivárvány havasán, Júlia szép leány – szóló balladák és népdalok,  A magyar dal ezer éve.Számos könyvet is írt: Ünnepeink – néprajzi írások gyűjteménye, Szülőföldem – zengő anyanyelvem, (a Kárpát-medencében élő harminchat magyar íróval és költővel folytatott beszélgetéseket tartalmazza), Szép illatja száll a víg szívemre (a Baranyába 1941-ben áttelepült csángók dallamvilágának gyűjteménye).
 
Juhász Ferenc így írt róla Ibolyás domb – feltámadt temető címmel: „Faragó Laura ez a virág-torkú asszony énekével nekem mindig olyan volt, mintha egy gótikus katedrális kőcsipke-tornyában, a hideg kőcsőben egy fehér galamb száll, verdesve vérző szárnytollával, a szárnyverdesés-hang, a lázas szívhang lüktetése emelkedik egyre feljebb, a végtelen felé, de az ablaktalan vak toronyból nincs kiszabadulás.”
Előadóművészi tevékenysége mellett zenei műsorokat szerkesztett a Bartók Rádióban és a Magyar Katolikus Rádióban; és népi éneket tanított Budapesten a Köbölkúti általános iskolában, a Lónyai utcai Református Gimnáziumban, a VI. kerületi Tóth Aladár és a VIII. kerületi Józsefvárosi Zeneiskolában.
"Azon sokoldalúan művelt, tudatos művészek közé tartozik, akinek előadásában intellektuális és emocionális egységben szólalnak meg a dallamok. Akinek művészi hitvallása: a magyarság rendületlen szolgálata, a magyar daléneklésben kiteljesedni: a „művészi értékű” népdalok és a „népdalértékű” műdalok szépségének, esztétikumának, metafizikájának és éthoszának – a költő Nagy László metaforáját részben újrafogalmazva – „balladában bujdosó” énekeseként, a „bartóki szintézis” jegyében." - mondta róla a Kossuth-díj átadásakor mondott laudációjában Dr. Tóthpál József.
 
2014-ben Faragó Laura Terézvárosért kitüntetést is kapott, ez alkalomból interjút készítettünk vele, amely Hírmondó újságunkban jelent meg. Most újra közöljük.

I. Magyar Kortárs Kamarazenei Fesztivál

 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 30.

Részletes információk és a letölthető jelentkezési lap itt található.

Várjuk a jelentkezéseket!

 

Terézváros legmagasabb rangú pedagógiai elismerésében részesült J. Dunavölgyi Mária

A kerület óvodáiban, iskoláiban dolgozó pedagógusokat köszöntötte az önkormányzat május 30-án, az Eötvös10 színháztermében. Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere az önkormányzat, a szülők és a gyerekek nevében megköszönte a pedagógusok és az intézményvezetők egész éves munkáját, majd Simonffy Márta alpolgármesterrel J. Dunavölgyi Máriának, a Tóth Aladár Zeneiskola igazgatóhelyettesének - és Rakó Józsefnek, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatójának - átadta a kerület legrangosabb szakmai elismerését, a Terézváros közoktatásáért díjat. 
 
A jó zenetanár elsősorban is szereti a gyereket. Akkor is, ha nem okos, nem tehetséges, ha szófogadatlan, ha ellenszegül. Nem egy betörnivaló kiscsikót lát benne, akit mindenféle fortéllyal rá kell venni a gyakorlásra, hanem egy formálódó lelket, akit lehetősége van bevezetni egy csodálatos birodalomba: a hangok világába. A jó zenetanár kreatív. Hatalmas képzeletbeli kulcscsomóval jár, és mindig azt húzza elő, amelyik a gyerek aktuális pillanatában éppen belepasszol a zárba, ami a szívét nyitja. Zenét tanulni ugyanis csak nyitott szívvel lehet. Hogy éppen melyik ez a kulcs, azt a szíve súgja meg, és az a sok-sok hasonló helyzetben évek alatt felhalmozódott tapasztalata. A jó zenetanár olyan, mint a gyümölcs: érnie kell. Ugyanakkor a szíve örökké ifjú marad, hogy azt az odafordulást, amelyet egy kétszemélyes mester és tanítvány viszony megkíván, akkor is elő tudja hívni, ha az óra előtt éppen felbosszantották, vagy ha az egyéb teendők hullámai átcsapni készülnek a feje fölött.

Bővebben...

Így ünnepelünk mi ötévente, immár 115 éve

TAZI"Iskolánk gazdag múltját nyilvánosság elé tárni, nemzedékről, nemzedékre kötelességünk. Az egykori iskola munkájával meghatározta a magyar alapfokú hangszeres zenei nevelés fejlődését. Azzal, hogy az elődök emlékezetét őrizzük, egyúttal fejlesztjük a ma közösségi életét. A múltba való visszatekintések, az ünnepi alkalmak arra is jók, hogy a hétköznapoknak irányt mutassanak. Ha időnként felülről tekintünk rá az útra, amelyen járunk, tisztábban láthatjuk a jelen és a jövő feladatait." - foglalta össze az est egyik házigazdája, Lilik Judit, azt a törekvést, amely az egész 2018-19-es tanévünk vezérgondolata volt - iskolánk 115. évfordulóján.
 
 
Alkottak és tanítottak - 20-21. századi magyar zeneszerzők a zenepedagógiai pályán - e gondolat mentén állt össze a 115. év ünnepi zárókoncertjének több mint háromszáz gyerekszereplőt megmozgató műsora. Olyan zeneszerzők műveiből válogattunk, akik a Fodor Zeneiskola - és utódintézményei - falai közt tanítottak (illetve egyikük itt tanult), és zenepedagógusi tevékenységük mellett zeneszerzéssel is foglalkoztak. Kilenc zeneszerző alkotásait szólaltattuk meg május 27-én a Fővárosi Operett Színházban, az elhangzás sorrendjében Horváth Balázs, Weiner Leó, Bántai Vilmos, Kadosa Pál, Szokolay Sándor, Papp Lajos, Dobszay László, Béres János, Serei Zsolt műveit.

Bővebben...

X. Bösendorfer koncert az Alma materben

Sorozatunkban következő alkalommal Szokolay Ádám Zsolt zongorahangversenyét hallhatja a közönség, 2018. december 17-én, hétfőn  17.30 órakor, a Fodor-teremben. A koncert műsora itt tekinthető meg. Az est házigazdája: Eckhardt Gábor.

A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!